Nätverksträff för anhörigkonsulenter om barn som anhöriga

Tid
Ämne
Nätverksträff för anhörigkonsulenter om barn som anhöriga
Plats
Digitalt
Skapad

Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) bjuder in till en digital nationell nätverksträff med syfte att stärka stödet till barn som anhöriga genom gemensamt lärande och samverkan. Mötet kan ge inspiration, information, diskussion, tillfälle att utveckla kontaktnät samt möjlighet att ta del av ny och relevant utveckling och forskning inom området.

Välkomna är anhörigkonsulenter eller motsvarande som arbetar med barn som anhöriga men även ni som är intresserade av att utveckla och bidra till detta område.

Datum: 20-21 april 2021
Tid: Kl. 09.00-15.00 båda dagarna

Anmälan skickas till Pauline Johansson senast den 16 april: pauline.johansson@lnu.se
Zoom-länk till mötet skickas ut några dagar innan nätverksträffen. 

Klicka här för att läsa/ladda ner programmet

För mer information

Bild på Pauline Johansson
Pauline Johansson

Forskare/möjliggörare samt projektledare Barn som anhöriga.

Pauline Johansson är sjuksköterska och lektor, och har disputerat inom området mobil informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom omvårdnad. Har tidigare arbetat som sjuksköterska inom cancervård och palliativ vård, samt med forsknings- och utvärderingsarbete inriktat mot palliativ vård, familjefokuserad omvårdnad och mobil IKT för patienter, sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Arbetar nu som forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga, och som lektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

Senast uppdaterad 2021-03-02 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson