Hearing om förslaget till ny socialtjänstlag – fokus Barn som anhöriga

Tid
Ämne
Hearing om förslaget till ny socialtjänstlag – fokus Barn som anhöriga
Plats
Digitalt via Zoom
Skapad
Illustration: Mattias Gordon

Illustration: Mattias Gordon

Nationellt kompetenscentrum anhöriga bjuder in till två onlinemöten för att diskutera förslaget till en ny socialtjänstlag. Nka kommer att lämna ett remissvar på förslaget utifrån ett anhörigperspektiv.

Genom de digitala mötena vill vi ge möjlighet för fler att diskutera förslaget och utbyta tankar med varandra. Det som diskuteras under mötena kommer sedan till viss del ligga till grund för det remissvar som Nka lämnar. 

Onlinemötena vänder sig framför allt till anhöriga, deras organisationer, personal, chefer och politiker.

Datum: Tisdagen den 12 januari
Tid: Kl. 13.00-15.00
Plats: Digitalt via Zoom
Anmäl dig här

Mötet den 12 januari kommer att fokusera på Barn som anhöriga. Det andra mötet, med fokus på Vuxna anhöriga, anordnas fredagen den 15 januari. Här kan du läsa mer om det mötet

Remissvaret ska vara inlämnat senast den 1 februari 2021.

Här hittar du förslaget till en ny socialtjänstlag

Senast uppdaterad 2020-12-18 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson