Kalendarium

Utökat anhörigstöd – träff i Kraftsamlingsarbetet

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) bjuder in till ytterligare träffar i arbetet med delarenan "Utökat anhörigstöd". Även om du inte har varit med tidigare är d...

28
sep

Handledning för personal som arbetar med digitalt anhörigstöd.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga startade under våren 2021 handledning för personal som arbetar med digitalt anhörigstöd. Till hösten fortsätter möjligheten att by...

30
sep

Kunskapsdag om rättspsykiatri

Den 5 oktober anordnar NSPH:s arvsfondsprojekt Inflytande i rättspsykiatrin en kunskapsdag om rättspsykiatri. Temat för dagen är trygghet och säkerhet för patienter....

5
okt

Webbinarium på europeiska anhörigdagen

Den 6 oktober, på den nationella och europeiska anhörigdagen, bjuder Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) in till ett webbinarium för att uppmärksamma anhörigas...

6
okt

En dag för anhöriga – livesändning av Missing People

På den nationella anhörigdagen den 6 oktober sänder Missing People programmet En dag för anhöriga, för att uppmärksamma arbetet med att stötta anhöriga under ett...

6
okt

Planera framtiden - redan idag

Föräldrar till vuxna söner och döttrar med omfattande funktionsnedsättningar bär ofta på en oro inför framtiden när det handlar om omsorgen om det vuxna barnet. Om det...

12
okt

Handledning för personal som arbetar med digitalt anhörigstöd

Nationellt kompetenscentrum anhöriga startade under våren 2021 handledning för personal som arbetar med digitalt anhörigstöd. Till hösten fortsätter möjligheten att by...

14
okt

Utökat anhörigstöd – träff i Kraftsamlingsarbetet

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) bjuder in till ytterligare träffar i arbetet med delarenan "Utökat anhörigstöd". Även om du inte har varit med tidigare är d...

19
okt

Stöd från vård och omsorg för vuxna anhöriga – uppföljande dialogsamtal

I höst och vinter anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) föreläsningsserien "Psykisk ohälsa: Utveckling av stöd till anhöriga". Syftet är att sprida kunsk...

20
okt

Utveckling av arbetet med digitalt anhörigstöd - Till dig som redan erbjuder digitalt anhörigstöd.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga startade under våren 2021 handledning för personal som arbetar med digitalt anhörigstöd. Till hösten fortsätter möjligheten att by...

21
okt
Föregående123