Hearing om betänkandet ”Stärkt rätt till personlig assistans”

Tid
Ämne
Hearing om betänkandet ”Stärkt rätt till personlig assistans”
Plats
Digitalt via Zoom
Skapad

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) bjuder in till två digitala hearings för att diskutera förslagen i betänkandet "Stärkt rätt till personlig assistans – Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser". Nka kommer att lämna ett remissvar på betänkandet utifrån ett anhörigperspektiv och vill genom träffarna ta del av andras synpunkter.

Vid de två träffarna kommer vi prata om de förslag som tas upp i betänkandet och det kommer finnas möjlighet att diskutera och utbyta tankar med varandra. Det som diskuteras under träffarna kommer sedan till viss del ligga till grund för det remissvar som Nka lämnar.

Datum och anmälan:

Tisdagen den 31 augusti, kl. 15.00-16.30 – anmäl dig här!
Sista anmälningsdag är söndag 29 augusti.

Fredagen den 10 september, kl. 10.00-11.30 – anmäl dig här!
Sista anmälningsdag är onsdag 8 september.

Hearingarna sker digitalt via Zoom. Du behöver endast delta vid en av dem då det är samma agenda vid båda träffarna. En länk till respektive träff och information om hur du ansluter dig till mötet skickas ut dagen innan träffen.

Här kan du läsa betänkandet

Remissvaret ska lämnas in senast den 1 oktober.

Välkomna!

För mer information

Bild på Maria  Blad
Maria Blad

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

072-465 80 46

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Senast uppdaterad 2021-06-23 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson