Hearing om betänkandet ”God och nära vård – rätt stöd till psykisk hälsa”

Tid
Ämne
Hearing om betänkandet ”God och nära vård – rätt stöd till psykisk hälsa”
Plats
Digitalt via Zoom
Skapad
Illustration: Mattias Gordon

Illustration: Mattias Gordon

Den 3 och 9 september anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) två digitala hearings för att diskutera förslagen i betänkandet "God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)". Nka kommer att lämna ett remissvar på betänkandet utifrån ett anhörigperspektiv och vill genom träffarna ta del av andras synpunkter.

Vid de två träffarna kommer vi prata om de förslag som tas upp i betänkandet och det kommer finnas möjlighet att diskutera och utbyta tankar med varandra. Det som diskuteras under träffarna kommer sedan till viss del ligga till grund för det remissvar som Nka lämnar. Remissvaren kommer publiceras på regeringens webbplats.

Datum och anmälan:

Fredagen den 3 september, kl. 10.00-11.30 – anmäl dig här
Sista anmälningsdag är onsdag 1 september.

Torsdagen den 9 september, kl. 15.00-16.30 – anmäl dig här
Sista anmälningsdag är tisdag 7 september.

Hearingarna sker digitalt via Zoom. Du behöver endast delta vid en av dem då det är samma agenda vid båda träffarna. En länk till respektive träff och information om hur du ansluter dig till mötet skickas ut dagen innan träffen.

Här kan du läsa betänkandet 

Remissvaret ska lämnas in senast den 30 september.

Välkomna!

Senast uppdaterad 2021-06-22 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson