Barnrättsdagarna 2021

Tid
Ämne
Barnrättsdagarna 2021
Plats
Online
Skapad

Barnrättsdagarna 2021 genomförs som en digital konferens den 14-15 september med livesända plenarföreläsningar och förinspelade seminarier. Årets tema är Varje barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa.

Barnrättsdagarna 2021 kommer att ha särskilt fokus på de olika utmaningar och möjligheter som yrkesverksamma möter gällande barn i olika åldrar. Vid konferensen kommer man lyfta hur man kan arbeta och anpassa verksamheter till barns skiftande behov så att alla barn får sina rättigheter tillgodosedda enligt barnkonventionen.

Länk till anmälan 
Alla som anmäler sig till konferensen kommer ha tillgång till föreläsningarna under tre månader.

Läs mer på www.barnrattsdagarna.se

Senast uppdaterad 2021-04-15 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson