Nationella SUF-konferensen 2021

Tid
Ämne
Nationella SUF-konferensen 2021
Plats
Digitalt
Skapad

Den 5 maj bjuder SUF-Kunskapscentrum och Region Uppsala in till en digital konferens. Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av frågor som rör anpassat föräldraskapsstöd, till exempel föräldrar, anhöriga, brukarorganisationer och yrkesverksamma inom exempelvis mödra-/barnhälsovård, skola och socialtjänst.

SUF-Kunskapscentrum arbetar med att samla, utveckla och sprida kunskap om föräldraskapsstöd i familjer där förälder har intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller andra kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan.

Datum och tid: Onsdagen den 5 maj, kl. 08.30-16.15
Plats: Digitalt

Läs mer på SUF-Kunskapscentrums webbplats
Klicka här för att se programmet

Senast uppdaterad 2021-02-18 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson