Webbinarium: Samspel med jämnåriga

Tid
Ämne
Webbinarium: Samspel med jämnåriga
Plats
På webben
Skapad
Rapport från ett samverkansprojekt: Barn med flerfunktionsnedsättning - samspel och social inkludering

Rapport från ett samverkansprojekt: Barn med flerfunktionsnedsättning - samspel och social inkludering

Att samspela med jämnåriga är viktigt för alla, men personer med flerfunktionsnedsättning kan behöva mer stöd. I webbinariet ger logoped Helena Wandin och specialpedagog Anna Ås en översikt av vad vi vet om samspel med jämnåriga vid flerfunktionsnedsättning. De diskuterar också hur omgivningen kan underlätta samspel och kamratrelationer för både barn och vuxna.

Utgångspunkten är rapporten "Barn med flerfunktionsnedsättning – samspel och social inkludering" och boken "Ska vi leka?". Webbinariet vänder sig till alla anhöriga, assistenter, personal på förskola/skola eller daglig verksamhet, men alla som är intresserade är välkomna att delta.

Medverkande:
Helena Wandin, logoped samt PhD på Nationellt Center för Rett syndrom och närliggande diagnoser.
Anna Ås, specialpedagog på Folke Bernadotte regionhabilitering i Uppsala.

När?
Onsdag den 3 februari kl 14:30-16:00

Var?
På webben via läroplattformen Zoom.

Anmälan

För mer information och kontakt

Bild på Mona  Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

0480 418036

Jag är sjuksköterska och har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom habilitering. Jag började på ett korttidshem för barn med flerfunktionsnedsättning och stort behov av medicinsk omvårdnad i Uppsala, Regnbågen, och därefter arbetade jag under många år på barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala. De senaste tre åren har jag arbetat som enhetschef på vuxenhabiliteringen i nordvästra Skåne.

 

Senast uppdaterad 2020-12-08 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson