Kan man flytta en närstående till annan kommun?

Jag har närstående som bor i annan kommun 40 mil bort. De är nu över 75 år och har inte hälsan riktigt men bor i egen hyreslägenhet idag, vilket inte fungerar. Hur går man tillväga om man vill flytta de närstående till den kommun vi själva bor i och då till ett serviceboende, gärna ett eget boende med möjlighet till service på plats. Finns det denna möjlighet utan att det skulle stöta på bekymmer, och hur går vi i så fall tillväga?

Svar: Utbudet av olika boendeformer för äldre varierar mellan landets kommuner. För att få svar på frågan om vad som finns tillgängligt i den kommun som de närstående önskar flytta till, ta kontakt med den kommunen och be att få tala med en biståndshandläggare. Den personen kan ge svar på hur ansökan görs och hur processen sedan löper vidare.

I en del kommuner finns det som benämns "trygghetsboende", för mer information se http://seniorval.se/bra-att-veta/trygghetsboende (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2015-01-07 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson