Försvinner hemhjälpen när pappa blir pensionär?

Min far fick för 15 år sedan hjärnblödning och har efter detta haft 2 st stroke och sitter nu i rullstol och kan inte klara sig själv. Han är i dag 62 år och går i pension vid 64. Min mor är 58 år och arbetar. Nu har pappa hemhjälp när min mamma arbetar och mamma tar över när hon kommer hem. Vad händer nu när han uppnår pensionsåldern, blir dom då av med hemhjälp och pappa måste flytta in på ett boende eller kommer dom att kunna fortsätta med hemhjälp?

Svar: Har han fortfarande behov av hemtjänst, utifrån Socialtjänstlagen (SoL), så har det inget med åldern att göra. Om han är beviljad personlig assistent utifrån LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) så får han behålla assistansen efter han fyllt 65 år eftersom den är beviljad innan. Man har däremot inte rätt att ansöka om personlig assistans, utifrån LSS, efter 65 år.

Är osäker om han har hemhjälp utifrån SoL eller är beviljad personlig assistans utifrån LSS så därför är svaret garderat.

Vill också informera om att kommunen ska erbjuda stöd till anhöriga. Du kan därför kontakta den person som arbetar med anhörigstöd t.ex. en anhörigkonsulent eller liknade. Personen når du via kommunens växel alternativt finns information om anhörigstöd på kommunens hemsida.

/Nka

Senast uppdaterad 2013-10-02 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson