Hur gör jag när farmor inte kan klara sig själv längre?

Hur gör jag när min farmor inte vill flytta ifrån huset där hon bor, då hon inte klarar sig själv längre? Situationen är verkligen ohållbar, farmor lider av ett så kallat samlar-beteende (som hon inte låtsats om) hon sparar ALLT. Vem kan jag kontakta för att få hjälp? Kommunen? Hennes läkare?

Svar: Rådet till dig är att ta en personlig kontakt med den person i kommunen som arbetar med att stödja anhöriga. Du når personen via kommunens växel eller så kan du gå in på kommunens hemsida och leta under Anhörigstöd.

Det är alltid är bra att ha en person som i dialog kan ge dig en individuellt formad information och som kan vägleda och stötta dig. Dessutom har anhörigstödjaren kunskap om just den aktuella kommunen och vilka vägar som finns tillgängliga.

/Nka

Senast uppdaterad 2013-09-17 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson