Kan jag bli personlig assistent åt min moster?

Är själv pensionär och har en moster som är 80 år och bor ensam. Hon har bara mig och har nu fått en fraktur i foten och är gipsad från knäet o neråt. Jag åker dit så ofta jag kan, ung. 3 dagar / vecka.Frågan är om jag kan bli hennes personliga assistent? Hon litar bara på mig.

Svar: Förhoppningsvis har det redan ordnat sig för din moster. Som närmast anhörig förstår jag din vilja att hjälpa och stötta henne. Blir osäker på om du menar personlig assistent utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utifrån den lagstiftningen är det inte möjligt att söka insatsen personlig assistans om man är över 65 år.

Kanske du menar om du kan få en anställning som anhörigvårdare under perioden som hon är gipsad? Där ser det olika ut i landets kommuner om möjligheten till en anställning som anhörigvårdare finns.

Det är alltid bra att vända sig till den person i kommunen som arbetar med att stödja anhöriga, det kan till exempel vara en anhörigkonsulent eller liknande. Hon/han kan ge dig en individuellt utformad information utifrån dina funderingar. Du når den personen via kommunens växel. Information om anhörigstöd finns också på kommunens hemsida.

/Nka

Senast uppdaterad 2013-09-16 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson