Hu bär vi oss åt för att sälja min svärfars hus?

Min frus far har en alzheimersdiagnos, och har nu också drabbats av en stroke. Han är på väg att få ett annat boende, då han ej klarar att bo i sitt eget hus. Min fråga hur kan min fru gå till väga för att sälja hans hus. Då han ej kan utnyttja det något mer. Han är redan nu i för dåligt skick för att kunna veta vad för papper han skriver på.

Svar: Om inget skriftligt finns sedan tidigare exempelvis en generalfullmakt och din svärfar är så sjuk att han inte har förmågan att skriva på något papper så kan en god man vara ett alternativ.

Fullständigt godmanskap innefattar bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Tingsrätten beslutar om anordnande och förordnande av god man. Innan gode man kan avveckla en huvudmans bostad måste han/hon ha huvudmannens samtycke till detta. Om huvudmannen inte förstår vad saken gäller och därmed inte kan ge eller tillfrågas om något samtycke, måste du begära ett utlåtande från läkare och eventuellt en biståndshandläggare. De får intyga dels att huvudmannen inte kan tillfrågas i ärendet på grund av hans hälsotillstånd, dels att huvudmannen vårdas permanent på exempelvis ett särskilt boende och inte kan återvända.

Ta gärna kontakt med överförmyndaren/överförmyndarnämnden i kommunen som nås via kommunens växel. Information finns också på kommunens hemsida.

/Nka

Senast uppdaterad 2013-09-16 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson