Kan jag ta över morfars lägenhet?

Min morfar gick nyligen bort efter en lång tid med Parkinsonsjukdom. Nu har jag frågor gällande min mormors situation. Makaparet hade tillsammans ett förstahands kontrakt på deras lägenhet. Min mormor är blind på båda ögon och känner till sin lägenhet bättre än någon annanstans. Jag, barnbarnet, har därför tänkt flytta in med min mormor, och se hur möjligheterna ser ut för mig att kunna ta över den lägenheten vid ett senre tillfälle eftersom en inflytt innebär att jag ger upp min hyresrätt.

Svar: Kanske tolkar vi dig fel men tror att din mormor har bett dig att flytta in till henne så att hon kanske får sällskap och även hjälp? Du funderar då över hur det blir i framtiden med lägenheten ifall omständigheterna kring din mormor förändras? Rådet är att kontakta någon på fastighetsbolaget för att få ett svar på din fundering.

Har ni samtalat om eventuella andra insatser som stöd för din mormor t.ex. hemtjänst? Sveriges lagstiftning bygger på att det är samhällets ansvar att tillhandahålla vård- och omsorgsinsatser om behovet finns och anhörigas insatser skall vara ett komplement till samhället insatser och ske på frivillighet.

Kommunerna har ett ansvar att stödja anhöriga så du kan kontakta en anhörigkonsulent eller liknande ifall du vill samtala om din situation. Den personen når du via kommunens växel. Information om anhörigstöd finns också på kommunens hemsida.

/Nka

Senast uppdaterad 2013-09-11 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson