Hur tar vi bäst hand om vår mamma?

Vår mamma blev stomiopererad för drygt 10 år sedan. Efter det blev hon väldigt deprimerad och har inte vart utanför huset sen dess. Hon har även blivit inkontinent så hon får ha blöja, tappat synen på ena ögat, samt dragit ut alla tänder och fått löständer. Hon lever lite i "sin egen bubbla" och vill absolut inte ha nån hjälp. Vi har haft kontakt med läkare, fått hemtjänst, haft kontaktperson men det slutar alltid med att hon säger ifrån sig det. Hon lever med vår far som "tar hand om henne" men han orkar inte längre och mår jättedåligt. Hon sitter bara och röker vid köksbordet hela dagarna och klarar inte av att ta in några intryck. Min fråga är om man kan få in henne på nåt äldreboende el liknande? Mot hennes vilja? Vad händer om han vill skiljas? Hon skulle aldrig klara av att bo själv.

Svar: Det verkar vara en komplex situation som ni anhöriga lever i och att ni behöver stöd är uppenbart. Det finns en uppenbar risk att situationen kan tära på din fars hälsa och välbefinnande om inget individuellt anpassat stöd sätts in.

I Socialtjänstlagen första kapitel står att verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt. Så med hänvisning till detta kan din mamma avsäga sig det stöd som satts in.

Samtidigt står i samma lag under 5 kapitel 10 § att "socialnämnden skall erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder."

Det får inte vara så att dina föräldrar måste skiljas för att din pappa inte orkar med situationen som han befinner sig i.

Ett råd till dig och din pappa dig är att etablera en personlig kontakt med den person som arbetar med att stödja anhöriga i den aktuella kommunen. Det kan vara en anhörigkonsulent eller liknande. Personen nås via kommunens växel alternativt kan du få information om anhörigstöd på kommunens hemsida.

/Nka

Senast uppdaterad 2013-09-11 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson