Tillsätts en förmyndare automatiskt i Sverige?

Om en person i Tyskland blir svårt sjuk (t.e. stroke, demens) kommer automatiskt en förmyndare in i bilden som företräder den sjuke. Anhöriga har inga rättigheter längre och får inte ens information om den sjukes hälsotillstånd trots att de är äktenskapspartner, mor, son osv. För att förhindra detta måste den sjuke, så länge han fortfarande är frisk, författa ett myndighetsformulär där han förfogar att en viss anhörig företräder hans intresse om ovannämt inträffar och skicka det till myndigheten. Finns även i Sverige en nödvändighet att skriva ut och sända in en fullmakt som förhindra den beskrivna situationen? Om JA, var finns formuläret och vad heter myndigheten?

Svar: I Sverige tillsätts inte automatiskt någon förmyndare när någon blir svårt sjuk. Om man inte klarar av, på grund av sin funktionsnedsättning, att t.ex. handha sin ekonomi eller sörja för sin egen person kan en ansökan om god man göras via överförmyndaren/överförmyndarnämnden på kommunen.
Beslutet om att få god man är frivilligt, men tingsrätten kan även förordna god man till en person som till exempel är för sjuk för att själv kunna fatta beslutet. I så fall skaffar domstolen ett läkarintyg som beskriver personens hälsa.

Överförmyndaren nås via kommunens växel alternativt finns också information på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad 2013-06-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson