Vad kan vi göra med föräldrarnas hus?

Om min pappa tex. skulle få en stroke och hamna på ett boende. Då skulle min mamma också hamna där för hon är dement. Får jag och min syster då sälja deras hus eller måste det stå och förfalla tills båda dör? Kan man skriva något nu? Om vi säljer huset går ju pengarna in på pappas konto. Vi kan ju inte ta dem.

Svar: Era föräldrar kan skriva varsin fullmakt, antingen en generalfullmakt som innebär en fullmakt utan inskränkningar och som ger befogenhet att vidta alla åtgärder som den som ställer ut fullmakten själv får göra. Alternativt en enkel fullmakt som enbart ger rätt att vidta vissa åtgärder, exempelvis försäljning av hus.

Du skriver att er mamma har en demenssjukdom så hon kanske inte förstår innebörden av fullmakt? Då kan ett alternativ vara att ansöka om en god man för henne. Detta gör man hos överförmyndaren/överförmyndarnämnden i kommunen.

Då kommunen ska ge stöd åt anhöriga, allt enligt Socialtjänstlagens 5 kap. 10 §, så är rådet till dig att etablera en personlig kontakt med den person i kommunen som har det uppdraget, det kan vara en anhörigkonsulent eller liknade. Du når personen via kommunens växel. Information om anhörigstöd finns oftast även på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad 2013-05-07 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson