Konflikt mellan brukare på ett serviceboende - hur ska personal agera?

Om en konflikt uppstår på ett serviceboende mellan brukare, hur ska personalen agera? Gäller ungdomar med diagnos autismspectrum.

Svar: Det är svårt att ge dig ett svar som är "rätt".

Olika uppfattningar kan leda till konflikter i olika sammanhang och i olika konstellationer. Då detta gäller personer med autismspektrumstörning så kan man tänka att personalen bör få handledning av någon kunnig person. En person som har kunskap om autismspektrumstörning samt att handleda.

Som anhörig kan du alltid vända dig till kommunens anhörigstöd. Detta utifrån Socialtjänstlagen 5 kap. 10 §, socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårda en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Personen når du via kommunens växel. Information om anhörigstöd finns också på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad 2013-04-29 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson