Har inte läkare tystnadsplikt?

Min fru är svårt sjuk och hon har tappat minnet efter ett virus på hjärnan och hon är helt förlamad. Jag för nu min frus talan och har bett sjukhuspersonalen att inte prata eller informera om min frus hälsa till någon ink nära familj och vänner. Läkarna informerar trots min önskan ändå. Läkaren säger att de har ingen tysnadsplikt, är det så?

Svar: Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) trädde i kraft den 30 juni 2009 och är en ombearbetning av sekretesslagen (1980:100). Syftet med detta var att göra den mer lättförståelig och lättillämpad.

I Offentlighets- och sekretesslagen avdelning 5, sekretess till skydd för uppgift om enskildes personliga eller ekonomiska förhållande, står under 25 kap., sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser hälso- och sjukvård, m.m.

Hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet

1 § Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Detsamma gäller i annan medicinsk verksamhet, exempelvis rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersökning, insemination, befruktning utanför kroppen, fastställande av könstillhörighet, abort, sterilisering, omskärelse och åtgärder mot smittsamma sjukdomar.

Läs Offentlighets- och sekretesslagen här (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad 2013-04-29 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson