Min son har insatser enligt LSS. Kan han söka insatser enligt annan lagstiftning också?

Ja, LSS är ett komplement till annan lagstiftning. En person som har rätt till insatser enligt LSS kan också ha rätt till insatser enligt tex socialtjänstlagen (ofta förkortat SoL). Insatser enligt den ena lagen utesluter alltså inte insatser enligt den andra lagen. Dock är LSS insatserna i stort sett gratis, medan kommunen har rätt att ta betalt för SoL-insatser. LSS har också en större tyngd eftersom lagen säger att den enskilde genom insatserna ska tillförsäkras goda levnadsvillkor, till skillnad från skäliga levnadsvillkor i SoL.

Senast uppdaterad 2013-04-22 av Ellinor Jönsson Bjurnemark, ansvarig utgivare Lennart Magnusson