Kan man ha både anhöriganställning och få hemvårdsbidrag?

Svar: Hemvårdsbidrag kan ges till den som vårdar en anhörig i hemmet. Reglerna för vem som kan få bidraget är olika i kommunerna, liksom storleken och namnet på bidraget. Oftast söks bidraget samt betalas ut till den som får vården. Denne förutsätts vidarebefordra bidraget till den anhöriga som utför vården. I vissa av Sveriges kommuner finns också möjlighet att bli anställd som anhörigvårdare.
Erfarenheten säger att man antigen beviljas ett hemvårdbidrag eller att man blir anställd som anhörigvårdare. En del kommuner har också ersatt anhöriganställning med hemvårdsbidrag.

Rådet till dig är att ta kontakt med biståndshandläggare för information om anhöriganställning och hemvårdsbidrag. Information kan också finnas på din kommuns hemsida. Det är bra om du etablerar en personlig kontakt med den person som arbetar med att stödja anhöriga i din kommun. Det kan vara en anhörigkonsulent eller liknade. Både biståndshandläggare och anhörigkonsulent, eller liknade, kan du nå via kommunens växel.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson