Hur och vilken hjälp kan min mamma få? Vart vänder man sig?

Min mamma har MS och har blivit sämre. Hon har gått själv men nu börjar hon ramla och har väldigt svårt att röra sig. vad gör man. Hon har enbart hemhjälp 1 ggr varannan vecka som hjälper till med städning 1,5 timme. Hur och vilken hjälp kan hon få? Vart vänder man sig för hjälp. Hon vill ingen hjälp ha och jag känner mig lite hjälplös i vad jag borde se till att hon får nu när det börjar närma sig mer kris än förut.

Svar: Som anhörig vill man sina föräldrars bästa och blir naturligtvis orolig och frustrerad när den anhörige inte vill ha mer hjälp samtidigt som man själv kan uppleva ett behov av ökat stöd.

Din mamma har accepterat hemhjälp med städningen och kanske kan man utöka insatserna från hemtjänsten? Om inte din mamma har larm så kanske det vore något för henne? Att kunna larma på hemtjänstpersonal ifall hon skulle ramla. Det kanske också skulle innebära en ökad trygghet för dig?

Det är en biståndshandläggare som utreder behov och tar beslut om insatser i hemmet. Hon/han kan också informera om vilken typ av stöd som kan erbjudas. Det brukar också finnas information om hjälpinsatser på kommunens hemsida.

I kommunen bör också finnas någon person som direkt arbetar med att stödja anhöriga. Det kan vara en anhörigkonsulent eller liknande. För din egen skull kan det vara bra att etablera en personlig kontakt med den personen som lyssnar på dina upplevda problem och som kan råda och stödja dig utifrån ditt individuella behov. Både biståndshandläggare och anhörigstödjare når du via kommunens växel.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson