Var hittar jag enkelt material för samtal omkring sexualiteten?

Var hittar jag enkelt material för samtal omkring sexualiteten? En viktig del av alla människor välmående och liv som lätt glöms bort men som påverkar en persons beteende.

Svar: Det är, som du säger, en viktig del och som ingår i en människas helhetsbild. Förslagsvis kan du vända dig till någon barnmorska t.ex. på en ungdomsmottagning. Hon/han kanske kan ge dig tips och förslag eller vägleda dig vidare. Du kanske också kan vända dig till RSFU, Riksförbundet för sexuell upplysning, för vidare information, se: www.rfsu.se

I kommunerna finns också oftast någon person som direkt arbetar med att stödja anhöriga. Det kan t.ex. vara en anhörigkonsulent. Kanske det är fler anhöriga som vill ha kunskap och samtala kring ämnet och då skulle man eventuellt kunna starta en samtalsgrupp? Den person som arbetar med att stödja anhöriga når du via kommunens växel.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson