Kan svärmor flytta in till särskilt boende i annan kommun?

Min svärmor bor självständigt i en lägenhet på ett äldreboende. Nu har hon varit sjuk och har legat på lasarett i en månad. Kan vi flytta henne till ett särskilt boende i vår kommun? Hon bor för långt ifrån oss för att vi ska kunna hlsa på henne så mycket som vi skulle vilja. Vi är de enda släktingar hon har kvar.

Svar: I Socialtjänstlagen kap.2 a, Om ansvarsfördelningen mellan kommuner i fråga om stöd och hjälp enligt denna lag, står under 3 §: En person som önskar flytta till en annan kommun, får ansöka om insatser i den kommunen om han eller hon:

1. till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- eller omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig i den andra kommunen utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas, eller
2. på grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun men inte kan göra det utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas. Lag (2011:328).

Du kan också få stöd och hjälp, utifrån din roll som anhörig, då kommunerna skall erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder (Socialtjänstlagen 5 kap. 10 §). Ta en personlig kontakt med den personen som arbetar med att stödja anhöriga - den personen säkert kan stödja dig i din frågeställning. Kommunens växel kan säkert koppla dig till rätt person. Vidare kan du också söka information om anhörigstöd på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson