Min mammas sambo tar inte hänsyn. Vad kan jag som dotter göra?

Min mor har diagnos vaskulär demens. Hon har en sambo sedan 10 år tillbaka. Sedan hon fick sin begynnande minnessvikt, ca 3 år sedan, och sedan utredning, 1 år sedan, upplever jag att han inte tar hänsyn till vad hon vill. Han vill åka på den ena resan efter den andra, och när hon inte vill, säger han bara "det vill du visst" och bokar resan. Detta är bara ett exempel på hur han bestämmer. Vad kan jag som dotter göra?

Svar: Ta kontakt med den person i kommunen som stödjer anhöriga. Det kan vara en anhörigkonsulent eller liknande. Du når personen via kommunens växel. Information om anhörigstöd finns också på kommunens hemsida. Kanske kan hon/han informera om det till exempel finns något demensteam/demenssjuksköterska i den aktuella kommunen. Personer som har en särskild spetskompetens då det gäller frågor kring olika demenssjukdomar. Det kan också finnas, inom anhörigstödet, samtalsgrupper med anhöriga till personer med en demenssjukdom.

Att vara anhörig till en person med demenssjukdom kräver stöd och kunskap som kan underlätta i omsorgssituationen. Socialstyrelsen har publicerat Nationella riktlinjer för vård och omsorg av vid demensmenssjukdom. Läs riktlinjerna här

Där finns mycket kunskap att inhämta bl.a. om vikten av personcentrerad omvårdnad vilket innebär att personen och inte demenssjukdomen sätts i fokus och tar utgångspunkt i den demenssjukes upplevelse av sin verklighet.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson