Regler för stöd till anhöriga med närstående på äldreboende?

Vilka regler finns till stöd för anhöriga som har närstående som bor på ett äldreboende?

Svar: Under rubriken Anhörigvårdare står i Socialtjänstlagen, 5 kap. 10§, att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Denna paragraf gäller även för anhöriga med en närstående som bor på ett särskilt boende.

I skriften fokus på anhöriga, nr 7 2008 (pdf i nytt fönster), som gavs ut av Socialstyrelsen berörs speciellt anhörigskap och anhörigstöd i särskilt boende. Där skriver Anna Whitaker utifrån sin och andras forskning hur det är att vara anhörig i särskilt boende och vad dessa anhöriga kan ha för behov av stöd. Ett viktigt stöd till dessa anhöriga är att informera, att kommunicera, att respektera, att skapa tillit samt att tillåta delaktighet.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga arbetar även med området genom så kallade lärande nätverk. Du kan följa detta arbete på vår hemsida.

Eva Gustafson och Elizabeth Hanson, båda Nationellt kompetenscentrum anhöriga, arbetar just nu med en kunskapsöversikt inom ämnet anhöriga och särskilt boende. När den är publicerad kan du beställa eller ladda ner från vår hemsida under rubriken "Publicerat". Du är också välkommen att kontakta Eva Gustafson på e-post: eva.gustafson@anhoriga.se om du har ytterligare frågor och funderingar.

Kanske har du redan etablerat en kontakt med den person i kommunen som arbetar med att stödja anhöriga som anhörigkonsulent eller liknande?
Om du inte gjort det rekomenderar vi att ta denna kontakt utifrån din roll som anhörig. Du når personen via kommunens växel eller genom information på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad 2013-10-04 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson