Kan jag utses till god man?

Har fullmakt, enligt anhörigs önskemål, att sköta anhörigs ekonomi och se till dennes behov. Har så gjort i 8 år. Nu vill ny hemvårdsinspektör att godman ska utses inom hemtjänsten. Vad ska jag göra?

Svar: Den som själv känner att han/hon behöver hjälp av en god man kan ansöka om att få en. Att få en god man är frivilligt. Utifrån vad som kan tolkas av din fråga så har din anhörige inte ansökt om god man.

Om personen som behöver god man, inte själv förstår att hon/han behöver en god man krävs ett läkarintyg. Den som fått en god man har kvar sin rösträtt och bestämmanderätt.

Det du gör idag är kanske samma uppgifter som en utsedd, av tingsrätten, god man skulle ha utfört? Uppdraget som god man är arvoderat.

Du kan kontakta kommunens överförmyndare/överförmyndarnämnd för ytterligare information. Förslagsvis kan du etablera en personlig kontakt, utifrån din roll som anhörigstödjare, med den person som arbetar med att stödja anhöriga i din kommun. Detta utifrån Socialtjänstlagen 5 kap. 10§ där det står att socialnämnden skall erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.
Ovanstående personer når du via kommunens växel.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson