Närståendebidrag, vilka summor handlar dessa om?

Svar: Om det är kommunen som beviljat ett närståendebidrag (detta kan även i kommunal verksamhet gå under andra beteckningar såsom hemvårdsbidrag eller anhörigbidrag) så kan regler och riktlinjer skilja utifrån respektive kommun.

Om du vill veta vad som gäller i den aktuella kommunen kan du kontakta en biståndshandläggare eller någon annan som arbetar med att stödja anhöriga t.ex. en anhörigkonsulent eller liknande. Dessa personer nås via kommunens växel. Information finns oftast även på kommunens hemsida.
Du kan läsa mer om olika former av bidrag på vår hemsida. Se anhörigbidrag/hemvårdsbidrag.

Om försäkringskassan har beviljat närståendepenning så gäller samma ersättning som sjukpenning.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson