Hur ska jag svara min mamma när hon inte minns?

Min mamma är 101 år och bor på äldreboende sedan tre år tillbaka i tiden. Hon hade förut en bostadsrätt som såldes i samband med att hon flyttade in på boendet. Ett stort problem för henne har blivit att hon inte kommer ihåg detta - hon blir så orolig och ringer och säger att vi måste sälja den. Detta händer ju flera gånger dagligen och varje gång talar jag om för henne att det redan är gjort och att hon inte behöver bekymra sig över det. Då blir hon nöjd (för tillfället) men återkommer snart och är orolig igen. Hennes närminne är som sagt mycket dåligt men hon minns mycket från barndomen. Finns det något sätt som jag kan lindra hennes oro och möjligen få mitt svar att stanna kvar i hennes minne?

Svar: Det finns inte något facit på rätt svar på din fråga bl.a. beroende på att det inte klart framgår vilken form av kognitiv funktionsnedsättning som din mamma har.
Kognition menas förmågan att minnas, orientera sig i tid och rum, problemlösningsförmåga, numerisk förmåga, språklig förmåga osv.

Du beskriver att närminnet är nedsatt och då kommer hon inte ihåg. Det man då som anhörig bör tänka på är att, som du gör, besvara hennes fråga som om det var första gången hon ställde den trots alla tidigare. Dessutom att inte säga åt henne t.ex. "kommer du inte ihåg det har jag ju sagt förut att bostadsrätten redan är såld" allt för att hon får bevara sin värdighet utan att underförstått ge signaler till henne om "att det borde jag ju komma ihåg".

Samverkan med personalen på boendet genom att t.ex. ha en bild på huset och att de också samtalar med henne om att "bostadsrätten är såld" kan kanske medverka till att minska hennes oro ifall hon samtalar om detta även när du inte är där. Det finns kanske en arbetsterapeut som är kopplad till boendet? I så fall kunde du kontakta henne/honom och få stöd i vad som kan prövas för att minska din mammas oro.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson