Vad händer när mina dagar för närståendepenning tar slut?

Jag tar ut närståendepenning för att vara med min pappa som är svårt sjuk i prostatacancer. Jag har redan tagit ut ca 40 dagar och undrar vad som händer när de 100 dagarna tar slut. Det är så svårt att veta hur man ska göra ska göra. Han vill helst ha mig som sköter om honom och inte hemtjänsten. Man vill så gärna göra allt för honom, men dagarna går och man vet ju att man kanske behöver dom bättre sedan.

Svar: I vissa av landets kommuner finns möjligheten att bli anställd som anhörigvårdare. Du kan läsa mer om detta på Nationellt kompetenscenter Anhörigas hemsida. Se anhöriganställning.

Ta kontakt med någon person i din kommun som arbetar med att stödja anhöriga. Det kan vara en anhörigkonsulent eller biståndshandläggare. Du når personerna via kommunens växel. Vanligtvis finns också information om anhörigstöd på kommunens hemsida. Du kan då få stöd med bl.a. information om möjligheten att bli anställd som anhörigvårdare finns i den aktuella kommunen samt vilka riktlinjer som då gäller.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson