Kan jag få bidrag genom att hjälpa en person som inte har några anhöriga?

Kan jag få bidrag för att hjälpa/assistera/vara assistent för en kompis som inte har några anhöriga?

Svar: Begreppet anhörig används lite olika, se vem är anhörig?, som kompis så kan du alltså ingå i begreppet.

Det framkommer inte av din fråga ifall din kompis är beviljad någon form av insats antingen via Socialtjänstlagen (SoL) alternativt via Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

I de allra flesta kommunerna i Sverige finns det någon speciell person som arbetar med att stödja anhöriga utifrån att det i Socialtjänstlagen (SoL 5 kap. 10§) står att socialnämnden skall stödja anhöriga. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med den personen för att få ett individuellt samtal om vilka former av stöd som finns tillgängligt i den aktuella kommunen. Du når personen via kommunens växel.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson