Vad finns det för regler om min moster från Rumänien vill hjälpa närstående i Sverige?

Min 75-åriga mamma är mycket dålig fysiskt och bor ännu hemma med sin sambo som också är dålig av sin hjärnblödning. Dom är verkligen i behov av daglig hjälp. Dom vill endast ta emot hjälp av min moster ( hennes syster). Min moster är beredd att hjälpa dom på hel eller halvtid. Hon vill då komma från Rumänien för att göra deras önskan möjlig. Vilka regler finns det för att göra detta möjligt?

Svar: Det ser olika ut i Sveriges kommuner när det gäller möjligheten att bli anställd som anhörigvårdare samt också vilka riktlinjer som gäller. Om möjligheten finns i den aktuella kommunen så är det en biståndshandläggare, som efter ansökan och utredning, fattar beslut. Du kan kontakta en biståndshandläggare, i din mammas kommun, alternativt den person som arbetar med anhörigstöd för att få information. Du når dess personer genom kommunens växel. Information kan också finnas på kommunens hemsida.

Efter kontakt med Migrationsverket ges följande information: Som EU-medborgare har man rätt att arbeta i Sverige. Om arbetet varar mer än 3 månader måste man ansöka om en uppehållsrätt. Det kan göras via webben senast tre månader efter ankomst till Sverige. Man kan också fylla i blanketten "Registrering av uppehållsrätt" och skicka den till någon av Migrationsverkets tillståndsenheter. Läs mer på Migrationsverkets hemsida

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson