Har NkA jobbat med värdighetsgarantier för anhöriga?

Svar: Vi har inte jobbat med något tema som gäller värdighetsgarantier och där det finns ett enskilt dokument under rubriken: Värdighetsgarantier för anhöriga. Nationellt kompetenscentrum Anhörigas uppdrag är att medverka till en långsiktig kunskapsuppbyggnad kring frågor som rör anhörigas situation och om hur stödet till anhöriga kan ges på bästa sätt . Jag tänker att värdighetsgarantier ligger som i "röd tråd" i grunden till allt vårt arbete som att personer som ger stöd-, omsorgs- och vårdinsatser till närstående behöver stöd. Det är viktigt både för den anhörige men också för samhället. För anhöriga handlar det om ett individuellt anpassat anhörigstöd, samt att de får bekräftelse både som anhörig och som kunskapskälla. Det handlar också om att anhöriga behöver vila och att få tid över för sitt eget liv. De behöver också kunskaper och färdigheter för att kunna klara av vårdsituationen på bästa sätt.

Jag vill rekommendera dig att läsa t.ex. Lennart Johanssons bok Anhörig – omsorg och stöd, Studentlitteratur, Lund, samt även en bok av Nolan, M., Lundh, U., Grant, G., & Keady, J. (2003). Partnerships in family care: [understanding the caregiving career], Open University Press, Buckingham.

Till slut vill jag också tacka dig för din fråga som gett oss ett underlag som vi förhoppningsvis kan arbeta med någon gång framöver!
/Birgitta Olofsson, Nka

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson