Hur kan jag gå vidare för att få hemhjälp?

Min mamma har för många år sedan fått blodproppar i hjärnan som tyvärr med åren gjort så att hon inte klarar av att ta hand om sig själv. Min pappa har ansetts som "för frisk" för att vi ska kunna få någon hjälp via kommunen. Men han har problem med höfterna, och skall nu åter in och operera, inte höften men typ bäckenet. Tyvärr så dricker han för att döva smärtan och då blir min mamma lidande. Han hjälper henne inte med kläderna,och inte med maten heller då. Eftersom jag bor 17 mil ifrån dom kan ju inte jag hjälpa till heller. Finns det något sätt jag kan gå vidare på för att få hemhjälp, som min mamma faktiskt behöver, måste hon flytta ifrån min pappa för att kunna få hjälp? min mamma är "bara" 67 år!!. Finns det något bra sätt och få min pappa att fatta att han dricker för mycket? Har pratat sansat med honom om det, har skällt ut honom , men inget fungerar.

Svar: Att vara anhörig och ha omsorg om sina äldre föräldrar är verkligen inte alltid lätt och att dessutom bo på annan ort gör förstås inte saken lättare. Sedan 090701 så skall kommunen, utifrån Socialtjänstlagen 5 kap 10 §, erbjuda stöd till anhöriga. Därför skulle jag råda dig att ta kontakt med den person som arbetar med att stödja anhöriga i din kommun. Det kan t.ex. vara en anhörigkonsulent eller liknande och du når personen via kommunens växel. De flesta kommuner har också information om anhörigstöd på sin hemsida.

Sveriges lagstiftning bygger på att det är samhällets ansvar att se till att människor får god vård och service. Vidare skall anhörigas insatser ske på frivillighet. I många fall är det precis tvärtom, anhörigas insatser är ett komplement till samhällets insatser och det är tveksamt om man kan kalla anhörigvård för frivillig.

I äktenskapsbalken, 1 kap. 2 §, står att "makar skall visa varandra trohet och hänsyn. De skall gemensamt vårda hem och barn i samråd för familjens bästa."
Med andra ord står inget, som jag tänker, om att jag som make/maka är ålagd att vårda sin fru/man.

I Socialtjänstlagen under 4 kapitlet: Rätten till bistånd står under 1 §:
"Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv." Jag förmodar att din mamma gjort en ansökan om hjälp i hemmet/hemtjänst kanske med stöd av dig?
Man har rätt att få ett beslut på sökt insats där det finns en motivering i detta fall till avslaget. Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det gått honom emot och beslutet kan överklagas (Förvaltningslagen 22 §)

Förhoppningsvis kan mitt svar vara till någon hjälp för din mamma och dig.
/Birgitta Olofsson, Nka

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson