Hur många kommuner idag erbjuder anställning som anhörigvårdare?

Svar: Sedan år 2006 förs inte längre någon sådan statistik. Då var det 189 kommuner, av 290, som erbjöd möjlighet till en anställning som anhörigvårdare. Idag har siffran, mest troligt sjunkit. En del kommuner har ersatt denna möjlighet med ett så kallat hemvårdsbidrag/anhörigbidrag.

På Nationellt kompetenscentrum Anhörigas hemsida kan du läsa mer om detta. Se anhöriganställning.

I kunskapsöversikt 2010:1, Anhöriga som kombinerar förvärvsarbete och anhörigomsorg, skriver författaren Ann-Britt Sand i ett kapitel om samhällets ekonomiska hjälp/stöd till anhörigvårdare och om anhöriganställningar. Kunskapsöversikten kan beställas och/eller laddas ner via Nationellt kompetenscentrum Anhörigas hemsida. Läs kunskapsöversikten (Pdf öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson