Kan kommunen reducera hemvårdsbidraget?

Kan kommunen, p.g.a. av att min funktionsnedsatte bror fått 7 dagar beviljat på korttidsboende i månaden, reducera hemvårdsbidraget till hälften?

Svar: Det ser olika ut i Sveriges kommuner då det gäller hemvårdsbidrag och vilka riktlinjer som gäller. Hemvårdsbidrag finns inte heller i alla kommuner. Utifrån detta så skulle jag råda dig att kontakta en person som beviljar hemvårdsbidrag, troligtvis är det en biståndshandläggare och be han/hon förklara vilka riktlinjer som gäller i den aktuella kommunen.

Kommunen skall också erbjuda anhöriga stöd, utifrån Socialtjänstlagen 5 kap. 10 §, så du kan också ta kontakt med den personen som arbetar med att stödja dig som anhörig. Du når båda dessa personer via kommunens växel.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson