Hur vanligt är det med mångkulturella äldreboenden?

Svar: Inom en mycket snar framtid kommer Nationellt kompetenscentrum anhöriga att publicera en kunskapsöversikt: Etnicitet, minoriteter och anhörigskap som är skriven av Ann-Britt Sand, forskare på Nationellt kompetenscentrum Anhöriga. I ett kapitel skriver hon om detta och diskuterar undersökningar som talar både för och emot segregerat boende som det blir om man utgår från en speciell invandrargrupp. Det finns sådana boenden för exempelvis finskspråkiga, judiska och iranska invandrare med intressanta resultat. Du kan beställa kunskapsöversikten eller ladda ner från Nationellt kompetenscentrum anhörigas hemsida när den har publicerats.

Jag har talat med Ann-Britt Sand utifrån din fråga och det verkar vara svårt att få fram en enskild siffra. Eventuellt kan man se utbudet av äldreboenden kommun för kommun. Samtidigt kan det även finnas privata boenden för en speciell invandrargrupp och vissa specifika avdelningar i kommunala äldreboenden. Mångkulturellt kan också innebära en blandning av olika etniciteter i samma boende, vilket de flesta boenden troligen är.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson