Hur stöttar man anhöriga på äldreboende?

Jag undrar hur man på ett bra sätt kan stötta anhöriga till de som bor på ett äldreboende?

Svar: Mycket av anhörigstödet har haft fokus på dem som har omsorg om någon närstående som bor i ett ordinärt boende. Din fråga sätter fokus på vikten av att stötta anhöriga till dem som har närstående som bor på ett äldreboende/särskilt boende.

Jag vill hänvisa dig till en artikel skriven av Anna Whitaker, fil.dr i socialt arbete och forskare, "Anhörigskap och anhörigstöd i särskilt boende" som publicerats på Socialstyrelsens hemsida: "Fokus på anhöriga"

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson