Ekonomiskt stöd till anhörigvårdare i Finland?

På Anhörigriksdagen i Varberg för ca 5 år sedan redovisade en representant från Finlands socialdepartement det ekonomiska stöd som införts till anhörigvårdare i Finland. Hur har det gått? Finns någon hemsida där man kan följa ärendet?

Svar: Jag har skickat din fråga vidare via e-post till Maria Malmi efter att först fått hennes namn från Anhörigas riksförbund. Förhoppningsvis var hon den personen som du lyssnade till på den aktuella Anhörigriksdagen.

Här är hennes svar:
"Vi har ju fått en särskild lag gällande stöd för närståendevårdare. Den lagen trädde i kraft den 1.1.2006 och den innehåller bl.a. föreskrifter om ekonomiskt stöd, lagstadgad ledighet och stödtjänster för både vårdare och vårdbehövande. Stöd har beviljats till ca 12 % av alla vårdare. Tillämpningarna och behovsbedömningen varierar något från kommun till kommun. Just nu råder en viss förvirrning, då staten och kommunerna sysslar med kommunsammanslagningar.
Just nu har social- och hälsovårdsministeriet tillsatt en nationell arbetsgrupp, som håller på att reda ut dagens situation. Verksamhetsledaren för vårt förbund, Merja Salenko-Vuorela är sekreterare i denna arbetsgrupp. Arbetsgruppen samlar in uppgifter från "goda" och "dåliga" kommuner."

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson