Kan jag bli anhörigvårdare till min mormor för att avlösa morfar?

Min mormor är dement och min morfar frisk, de är 87 resp 90 år gamla. de bor hemma med ingen hjälp alls. Kan jag bli anhörigvårdare till min mormor för att avlösa morfar?

Svar: Det är svårt att svara generellt på din fråga då det ser olika ut i Sveriges kommuner när det gäller möjligheten att bli anställd som anhörigvårdare samt vilka riktlinjer som gäller. För att få veta vad som gäller i den aktuella kommunen så kan du kontakta en biståndshandläggare eller någon annan person som arbetar med att stödja anhöriga. Du når dessa personer via kommunens växel.

I socialtjänstlagens 5 kap 10§ står att socialnämnden skall erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Det kan också finnas andra alternativ att avlösa din morfar som bör få avlösning och stöd för att själv inte riskera sin hälsa.

Exempel på olika former av anhörigstöd hittar du på Nationellt kompetenscentrums hemsida. Se fakta om anhörigstöd.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson