Vad händer om den som vårdar en närstående blir sjuk?

Om min mamma blir sjuk och behöver tas in på sjukhus. Hon vårdar pappa i hemmet som bla är dement och har insulin. Vem tar hand om och hjälper honom om detta problemet uppstår ex. en storhelg? De har ingen kontakt med varken hemsjukvård eller hemtjänsten. Det skulle ju också kunna bli så drastiskt så att mamma dör, och vår sjuka pappa finns i hemmet i behov av sjukvård, en helg eller storhelg. Jag bor långt ifrån på annan ort, och någon annan anhörig i deras närhet finns inte.

Svar: Det är bra att du tar reda på vilken hjälp som ni kan få och utvecklar planer för oförutsedda händelser.

Sveriges lagstiftning bygger på att det är samhällets ansvar att se till att människor får god vård och service när behov uppkommer. Dessutom skall anhörigas insatser vara ett komplement till samhällets insatser samt ske på frivillighet. I många kommuner finns exempelvis så kallade trygghetsplatser. De är ett stöd för den anhörige som vårdar en närstående och tillfälligt behöver avlösning. Man kan ofta boka trygghetsplats direkt hos verksamheten och man behöver inte alltid beslut från en biståndshandläggare.

Det är olika i olika kommuner. Kommunerna har också olika regler för hur länge man får vara på en trygghetsplats och vad det kostar. För att få information om vad som gäller i den aktuella kommunen kan du kontakta en biståndshandläggare eller någon annan person som arbetar med att stödja anhöriga. Dessa personer når du via kommens växel.

Kommunernas socialnämnd skall utifrån Socialtjänstlagen, 5 kap. 10§, erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.
Information om anhörigstöd finns oftast även på kommunens hemsida.
Ytterligare information om avlösning via boende finns på Nationellt kompetenscentrum anhörigas hemsida. Se avlösning.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson