Min brukare orkar inte ta hand om sin mor!

Jag jobbar som personlig assistent. Min brukare har MS. Hennes mamma har begynnande demens, 92 år, ofta sjuk såsom lunginflammation och blodproppar. Min brukare orkar inte ta hand om sin mor. Hennes mor tycker att dottern borde hjälpa henne. Hemtjänst/sjukhus säger hon emot, vill inte ha främmande människor i sitt hem. Hon vill att dottern ska va där men dottern har haft MS i snart tio år.

Svar: Lagstiftningen i Sverige bygger på att det är samhällets ansvar att se till att människor får god vård och service när de är i behov av detta. Anhörigas insatser ska vara ett komplement till samhällsinsatserna och baseras på frivillighet.
Så lagmässigt finns inget stöd för att din brukare måste vårda sin mamma
Känslomässigt, etiskt, moralisk och av kärlek vill många anhöriga stödja och hjälpa sina gamla föräldrar, om de har möjlighet, men de vill inte vara ensam om ansvaret. Kanske är den anhörige, som i ditt beskrivna fall, själv sjuk och bör då få stöd av någon i den uppkomna situationen.

I Socialtjänstlagen 5 kap 10 § står att socialnämnden skall erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Ett råd är att din brukare tar en personlig kontakt med någon i kommunen som arbetar med att stödja anhöriga. Den personen kan ge råd och stödja i hennes specifika anhörigroll. Hon kan nå den personen via kommunens växel. Information om anhörigstöd kan också finnas på den enskilda kommunens hemsida.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson