Hur hanterar jag min väns personlighetsförändringar?

Har en mycket god vän som har haft upprepade hjärntumörer under 18 månader. Snart dags för nästa operation. Oviss utgång. Tror jag är den enda utanför familjen hon pratar med och jag känner inte hennes familj så bra. Jag är osäker på hur jag ska hantera hennes personlighets förändringar på bästa sätt. Påminner om mormors senil demens samt att hon är mycket känslosam. "Älskar hela världen" och uttrycker det gärna. Dessutom lättare afasi, blandar ihop då/nu, hon/han, gör charader när hon inte kommer på ord. osv. Jag stöttar gärna och hon vet att jag går bredvid hela vägen hur det än går. Kan jag på något sätt underlätta för henne? Dels för att hitta tillbaka till sitt gamla jag och/eller dels för att undvika att hon mår dåligt över att det blir knas ibland. Hon är inte alltid medveten om hur tokigt det blir. Ska jag "rätta" henne, undvika situationer där det kan gå snett, hejda henne när hon kommer i sken med kärleksförklaringar till okända? Vill inte hämma henne. Finns det någon bra bok i ämnet?

Svar: Att ha en vän vid sin sida och vetskapen om att den vännen alltid finns där är ett oerhört stöd. Att ge dig direkta råd i hur du skall bemöta henne utifrån hennes personliga funktionsnedsättning är svårt. Kanske har hennes familj fått/har kunskap omkring detta som de kan dela med dig? Eventuellt har de fått information av någon inom hälso- och sjukvården om den specifika funktionsnedsättningen och guidning i ett förhållningssätt?´

Att ha en personlig kontakt utifrån din roll som nära vän brukar vara bra. I kommunen finns oftast någon sådan person som direkt arbetar med anhörigstöd. Information om anhörigstöd finns på kommunens hemsida och du kan också nå rätt person via kommunens växel.

I Socialtjänstlagen 5 kap 10 § står att socialnämnden skall erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.
Du som en mycket nära vän kan ingå i begreppet "personer som vårdar eller stödjer närstående"

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson