Hur kan jag företräda min mamma i bostadsrättsföreningen?

Hur kan jag företräda min 81 åriga sjuka mamma i hennes bostadsrättsförening? Stadgarna förbjuder annan än medlem som ombud, föreningen accepterar inte mig som delägare till lägenheten, vilket min mamma föredragit, och som biträde på stämman får jag inte yttra mig?

Svar: Kanske accepterar bostadsrättsföreningen om du har en skriftlig fullmakt från din mor där det framkommer att du får rätt att företräda henne? En fullmakt innebär en rätt för någon att företräda annan. Vilka åtgärder som den som har fullmakten har rätt att vidta avgöras av innehållet i fullmakten. En fullmakt kan vara generell vilket innebär att du, som så kallad fullmaktshavare, i princip har rätt att vidta alla tänkbara rättshandlingar för fullmaktsgivarens räkning. Fullmakten kan också vara begränsad det vill säga du, som fullmaktshavare, ges en begränsad rätt exempelvis som att företräda din mor i bostadsrättsföreningen. Fullmaktsblanketter kan du få gratis via nätet. Hämta mallar här

Jag skulle dock råda dig att ta kontakt med ett juridiskt ombud för fullständig information.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson