Är det vanligt att strokedrabbade blir mycket arga och griniga av sig?

Är det vanligt att strokedrabbade blir mycket arga och griniga av sig? Det är en mycket svår balansgång.

Svar: Att drabbas av en stroke kan ge både synliga och dolda funktionsnedsättningar. Många som drabbats av stroke lider av dolda funktionsnedsättningar som till exempel humörsvängningar, extrem trötthet, depression och koncentrationssvårigheter.

Att som anhörig få kunskap om stroke och om de olika funktionsnedsättningarna och dess konsekvenser kan hjälpa dig som anhörig. Dessutom kan det vara positivt att få träffa andra anhöriga i samma situation. Jag skulle vilja råda dig att ta kontakt med den person som arbetar med anhörigstöd i din egen kommun. Hon/han kan ge dig information om någon sådan utbildning finns i din närhet. Dessutom kan den personen även vara ett personligt stöd till dig. Ring kommuns växel så blir du säkert kopplad till rätt person. Information om anhörigstöd brukar även finnas på kommunens hemsida. Kanske finns det också en lokal strokeförening som du kan kontakta?

Om du vill ha kunskap så har Riksförbundet Stroke en hemsida där du utförligare kan läsa om de dolda funktionsnedsättningarna. Läs mer om stroke på förbundets hemsida

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson