Vad innebär biståndsprövat anhörigstöd?

Svar: Anders Bergh, Äldreenheten, Socialstyrelsen medverkade under hösten på Nationellt kompetenscentrum Anhörigas mötesdagar om anhörigfrågor. I sin presentation talade han om vad som är service och bistånd.

Service:

  • Allmänt inriktade insatser
  • Generellt utformade sociala tjänster

Bistånd:

  • Individuellt inriktade insatser
  • Sociala tjänster direkt anpassade till den enskildes behov.

Semestervistelse var exempel på bistånd till anhörig.

Det här är inte oproblematiskt. Ska det vara ett beslut enligt 4 kap. 1 § SoL så ska ju insatsen bedömas mot "skälig levnadsnivå".

Jag har fått information om att socialstyrelsen kommer ut med ett meddelandeblad inom en snar framtid om handläggning och dokumentation gällande anhörigstöd. Förhoppningsvis kan det ge ytterligare vägledning.
/Birgitta Olofsson Nka

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson