Har ni någon utbildning till att bli anhörigkonsulent?

Vill fråga om ni har några utb till att bli Anhörigkonsulent eller kan rekommendera någon sådan utbildning?

Svar: Nej, Nationellt kompetenscentrum anhöriga har ingen utbildning till anhörigkonsulent. Vad jag vet så finns ingen utbildning som går under rubriken Anhörigkonsulent. De personer som arbetar som anhörigkonsulent, anhörigsamordare och liknande har oftast en annan utbildning i botten, t.ex. inom social omsorg, hälso- och sjukvård mm., och därefter inhämtat ytterligare kunskap inom området anhörigstöd. Dessa personer delar också erfarenheter och kunskaper med varandra genom olika nätverk. Mycket kunskap som rör anhörigstöd kan fås via Nationellt kompetenscentrum anhörigas hemsida bl.a. genom det material som är publicerat.

Att delta på de regionala mötesdagarna som årligen genomförs och arrangeras av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga är också en källa för kunskapsinhämtning inom området anhörigstöd. Till lika Anhörigriksdagen i Varberg, som årligen arrangeras av Anhörigas riksförbund.

På universitets/högskolenivå finns utbildningar på Linnéuniversitetet, Professionellt anhörigstöd 30 högskolepoäng, samt på Ersta-Sköndal högskola, Anhörigstöd i ett helhetsperspektiv, 7,5 högskolepoäng. Vidare finns utbildningar via olika utbildningsföretag bl.a. Kompetensutvecklingsinstitutet. Eximus AB är ett annat företag som ger utbildningar inom anhörigstöd sedan år 2004.

Jag måste reservera mig inför detta svar eftersom det mest troligt finns ytterligare utbildningar inom området anhörigstöd än de ovanstående nämnda.
/Birgitta Olofsson, Nka

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson