Kan vi sälja huset även om mamma inte vill?

Min mamma, är dement, har fått plats på ett boende och kommer snart att flytta dit. Vad gör jag och mina syskon med mammas hus som nu blir tomt. Kan vi sälja huset även om mamma inte vill?

Svar: Kanske har din mamma en god man? I så fall gör denne en skriftlig ansökan till överförmyndaren om försäljning av fastighet. Ytterligare information kan ges av överförmyndarnämnden som du kan nå via kommunens växel.

En fullmakt kan också ge möjlighet till att sälja en fastighet. Det kan vara en så kallad generalfullmakt som innebär en fullmakt utan inskränkningar och som ger befogenhet att vidta alla åtgärder som den som ställer ut fullmakten själv får göra. En sådan mall kan hämtas gratis från nätet. Se mallar på www.mallar.info

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson