Kan jag få ekonomiskt stöd?

Var någonstans kan jag få hjälp angående mitt barn som är 7 år och har cancer ? Behöver hjälp med ekonomin på grund av att man är sjukskriven och pengarna inte räcker till alla räkningar m m?

Svar: Vilken oerhört påfrestande situation som ni befinner er i och som gör att ni naturligtvis behöver mycket stöd och hjälp. Det råd jag ger dig är att etablera kontakt med den person i din kommun som arbetar med att stödja anhöriga. Den personen når du via kommunens växel. Hon/han kan stödja dig och hjälpa dig med andra kontakter som du behöver. Det kan exempelvis vara kontakt med en handläggare för försörjningsstöd inom kommunen samt kontakt med en kurator, ifall du inte redan har en sådan kontakt.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson