Aktuella insatser för förlamad person?

Stockholmkommuns och organisationers insatser för människor med funktionshinder och om möjligheten att delta på jämlika villkor och vilka insatser skulle kunna vara aktuella för förlamad person?

Svar: På kommunernas hemsidor finns information om olika insatser som finns tillgängliga både inom vård och omsorg men också information om fritid och kultur. Oftast finns även länkar till olika brukar- och intresseorganisationer. Om inte så kan man besöka deras respektive hemsidor för information.

Det är alltid bra med en personlig kontakt. En person som kan råda och stödja utifrån det individuella behovet samt ge en individuell anpassad information. Som anhörig kan du ta kontakt med en anhörigkonsulent eller liknande. Du når den personen via kommunens växel.

Senast uppdaterad 2013-04-18 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson